Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Status prawny

Studio Filmów Rysunkowych jest państwową instytucją kultury, działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2012 r., 406,
  2. Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r., Poz.47, w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmów Rysunkowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Filmów Rysunkowych Sp. z o.o. 
  3. Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r., Poz. 48, w sprawie nadania Statutu Studiu Filmów Rysunkowych 
  4. Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., Poz. 53, zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Studia Filmów Rysunkowych
  5. Zarządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 grudnia 2020 r., Poz. 19, zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Studia Filmów Rysunkowych 
  6. Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2023 r., Poz.41, zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Studia Filmów Rysunkowych