Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

SEKRETARIAT

Anna Kubiczek-Niewiadomy

email: sekretariat@sfr.pl

tel. 33 812 50 56 , 33 812 63 41

DYSTRYBUCJA I LICENCJE

Ewa Dybał

dystrybucja@sfr.pl

PROMOCJA I MARKETING

Honorata Sordyl

email: promocja@sfr.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Karolina Lorenc

email: organizacyjny@sfr.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Maria Szybiak

email: ksiegowosc@sfr.pl

DZIAŁ KADR

Ewa Góral-Szczygieł

email: kadry@sfr.pl

DZIAŁ PRODUKCJI

Przemysław Gucwa

email: produkcja@sfr.pl

DZIAŁ INWESTYCJI

Robert Grajcarek

email: inwestycje@sfr.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marek Kłusak

email: iod@sfr.pl